၁လပိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ပန်းအလှပြင် သင်တန်းဖွင့်မည်

သုခအလင်းပညာဒါနကျောင်း – 09421019150

သင်တန်းကာလ – (၂)ရက် သင်တန်းချိန် – မနက် (၉ း ဝ၀ – ၅ းဝ၀ )နာရီ အထိ

သင်တန်းဖွင်မည့်ရက် – (၂၆.၁.၂၀၁၉၊ ၂၇.၁.၂၀၁၉) သင်တန်းသား (၁)ဦးလျှင်

ဓာတ်ပုံ (၁)ပုံ ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ပန်းဖိုး(၂၀ဝ၀ဝ)ကျပ် ကျမည်ဖြစ်ပြီး လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသည်။

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *