လူမျိုးဘာသာ မရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မရွေးတို့၏ နာရေးကိစ္စများအတွက်

အကူအညီ တောင်းခံလာပါက အသင်း၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ (အခမဲ့) ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။

နာရေးကူညီမူအသင်း (ရန်ကုန်)

ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ရန်ကုန်)

ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

သုခအလင်း (ပညာရေး)

ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

နာယကကြီး ဘဘ ဦးသုခ

FFSS ၏ရည်ရွယ်ချက်

  • လူမျိုးဘာသာ မရွေး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ မရွေးတို့၏ နာရေးကိစ္စများအတွက် အကူအညီ တောင်းခံလာပါက အသင်း၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ (အခမဲ့) ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
  • ဆေးကုသမှု ခံယူရန် လိုအပ်သော ချို့တဲ့ နွမ်းပါးသည့် လူနာများအား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ဆေးကူညီမှု ပေးခြင်း၊ အထွေထွေ ခွဲစိတ် ကုသမှု လစရိတ် ပေးခြင်းများကို လူမျိုးဘာသာ မရွေး ကုသိုလ်ပြုရန်။
  • အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ၏ စိတ်ပိုင်း/ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ ဗဟုသုတများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန်အတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက်ရန်။
  • သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အခါအားလျော်စွာ ဒုက္ခသည်များအား လိုအပ်သည့် အရေးပေါ် ကူညီ ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ရန်။
WHAT WE DO

Our Services For People

FFSS မှ အများပြည်သူများအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်များကို ၀င်ရောက်ဖတ်ရှူလေ့လာနိုင်ပါသည်။

Funeral Service - လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်

Explore More
01

Funeral Service

Thukha Clinic - လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်

Explore More
02

Thukha Clinic

Thukha Alin - လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်

Explore More
03

Thukha Alin

Emergency Recuse - လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်

Explore More
04

Emergency Recuse

call us for help

Check Our Phone Numbers For Help

လိုအပ်သည့် ကူအညီများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကို မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

Emergency Recuse - လုပ်ဆောင်မှု မှတ်တမ်းသတင်းများကိုကြည့်ရှုရန်

Explore More
04

Emergency Recuse

လိုအပ်သည့် ကူအညီများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကို မေးမြန်းဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

နာရေးကူညီမှု

Ambulance
လူနာကူညီမှု စုစုပေါင်း

Covid 19
လူနာကူညီမှုစုစုပေါင်း

Covid 19
နာရေးကူညီမှု

သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
ကူညီမှုစုစုပေါင်း

Get In Touch

Drop Your Message