၁လပိုင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကိုကာ- ကိုလာ လက်လီစီးပွားရေးကျွှမ်းကျင် သင်တန်းဖွင့်မည်

သုခအလင်းပညာဒါနကျောင်း – 09421019150

သင်တန်းကာလ – (၅)ရက်

သင်တန်းချိန် – မနက်(၁၀းဝ၀)နာရီမှ နေ့လည်(၁၂းဝ၀)နာရီ အထိ

သင်တန်းဖွင်မည့်ရက် – (၂၁.၁.၂၀၁၉) မှ (၂၅.၁.၂၀၁၉) အထိ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *