FFSS အေၾကာင္း

1

ရည္႐ြယ္ခ်က္

  • လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြးတို႔၏ နာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလာပါက အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ (အခမဲ့) ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
  • ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးသည့္ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေဆးကူညီမႈ ေပးျခင္း၊ အေထြေထြ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ လစရိတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး ကုသုိလ္ျပဳရန္။
  • အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္း/႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္။
  • သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လိုအပ္သည့္ အေရးေပၚ ကူညီ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
  • ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္႐ွိ အမ်ားအက်ိဳးအား မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ပရဟိတ အသင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔အား တက္စြမ္းသမွ် ကူညီပံ့ပိုးရန္။
  • ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ပြား လာေစရန္။
  • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္စြမ္းသမွ် ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္။

ခံယူခ်က္

  • အသင္းသား/သူမ်ားသည္ ေမတၱာ - က႐ုဏာ - မုဒိတာ - ဥေပကၡာဟူသည့္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးအား ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းသြင္း၍ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္ယူ ကူညီ ေဖးမ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။