သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေသာမာစာရ ေမတၱာဝါဒီ ေ႐ႊေပါက္ပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ဆြမ္းကပ္ေလာင္းလႉပူေဇာ္ပြဲ

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ (၁၆)
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေနာက္ ျပည္ၿမိဳ႕ ၊

နဝေဒးနယ္ေျမ ေ႐ႊေပါက္ပင္ေတာရေက်ာင္းတိုက္

ဦးစီးပဓာန နာယကဆရာေတာ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ

သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲေသာမာစာရ ေမတၱာဝါဒီ

ေ႐ႊေပါက္ပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏

ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ကြၽတ္ပြဲလြတ္ပြဲ

အဓိ႒ာန္ေအာင္ပြဲကို ယေန႔ နံနက္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေမတၱာတရားေတာ္မ်ားကို

ခံယူကာ (၇)ရက္သားသမီးမ်ား၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ

ဦးေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား

၊ ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ားမွ ဆြမ္းဆပ္ကပ္ေ

လာင္းလႉပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးမွ

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ

နိဗၺာန္ယာဥ္မ်ား၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ား၊

မီးသတ္ေရယာဥ္မ်ား အား ပရိတ္ေရမ်ားပတ္ဖ်န္း၍ ေ

မတၱာျဖန႔္ေဝေပးခဲ့သည္။