ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ စက္ဘီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သြားေရာက္ကူညီ

၂၀၁၉၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ (၁၆)ရက္
ယေန႔ ည(ရး၃၀)နာရီ အခ်ိန္ခန႔္တြင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊


ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊

ဗိုလ္မႉးဗထူးလမ္းမႀကီး ၊
ဂႏၶာ႐ုံ မွတ္တိုင္အနီး ယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းကြင္း

အေရွ႕ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ စက္ဘီး

ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာမွ

ဒဏ္ရာရ လူနာ စက္ဘီးသမား

အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

K Amublance အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဌာႏွ  

ညတာဝန္က် အဖြဲ႕မွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

က်မ္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပး၍

ေျမာက္ဥကၠလာေဆး႐ုံသို႔ (အခမဲ့)

ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

K-Ambulance အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ဌာန

အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊

က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

အေရးေပၚကိစၥမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ

(၂၄)နာရီအဆင္သင့္ (အခမဲ့)

ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ

အကူအညီမ်ားေတာင္းခံလိုပါက

ဖုန္း - 09 421119566, 09 31333273
သို႔ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

သတင္း /ဓါတ္ပုံ -ျပန္ၾကားေရးဌာန(FFSS)